Wie ben ik


Wie is Iwan Afval Advies

Mijn naam is Iwan van der Velden. Ik werk al ruim 20 jaar in het vakgebied afvalinzameling en afvalbeleid.

In de afgelopen jaren heb ik op basis van een inhouse constructie vanuit de Afvalstoffendienst gemeenten geadviseerd om afvalbeleidsplannen te schrijven of implementeren. Hierbij heb ik een groot netwerk opgebouwd. Door op veel plekken te komen heb ik een goed beeld gekregen welke maatregelen succesvol zijn. Mijn kracht is dat ik jaren gewerkt heb aan de kant van de inzameling, waardoor ik makkelijk de vertaalslag van inzameling naar beleid kan maken. De laatste jaren heb ik ook ervaring op gedaan in het schrijven van afvalbeleidsplannen in de rol van beleidsmedewerker.

Wat is het werkveld

De ambitie van de overheid vertaald in het Programma VANG (Van Afval Naar Grondstof) dwingt gemeenten tot het nemen van maatregelen om te komen tot 75% afvalscheiding. Daarnaast is het streven om in 2020 nog maar maximaal 100 kg restafval (fijn en grof samen) per inwoner te produceren, met een doorontwikkeling naar maximaal 30 kg in 2025. Via het programma VANG-HHA proberen de betrokken partijen deze ambitie te realiseren. Deze ambitie vergt veel tijd en creativiteit van de gemeente en de betrokkenen ambtenaren. Daarbij komt dat de functie waaronder het afvalbeleid valt meestal een solistische functie is, waardoor betrokkene niet of nauwelijks een sparringpartner heeft.

De oplossing

Iwan Afval Advies adviseert en begeleidt gemeenten om de opgestelde VANG doelstellingen te realiseren. Gemeenten worden “ontzorgt” waarbij het belangrijk is dat de regie van het afvalbeleid binnen de gemeente blijft. Mijn expertise zit met name in de vertaling maken van VANG doelstellingen naar afvalbeleid en vanuit de afval inzameling komen tot realistische doelstellingen en een haalbaar afvalbeleid. Ik heb een frisse blik op wat er speelt binnen het vakgebied afval en circulaire economie. Door kennis op alle facetten binnen het vakgebied afval kan ik goed functioneren als projectleider. Het voordeel is dat door mijn brede netwerk ik goed en snel de samenwerking met vakspecialisten op het gebied van o.a. inzameling en communicatie kan leggen. Ik kan zowel aan de kant van de gemeenten als adviesbureau deze rol vervullen.